จากประสบการณ์ใน เกมออนไลน์ สู่ประสบการณ์จริง ในปัญจุบัน